Om oss

Om oss

Vestall er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS med hovedkontor på Sortland. Alle husstander i Bø, Sortland og Øksnes kommune samt deler av Kvæfjord kommune er nettkunder hos Vesterålskraft. Nettvirksomheten er den mest omfattende virksomheten i konsernet både i omsetning og antall årsverk. Vårt forsyningsområde dekker i dag ca. 1900 km strømnett og ca. 12.000 nettkunder. Forsyningssikkerhet og robusthet er en av de viktigste tingene som vektlegges og har stort fokus i vårt selskap.

Les mer om vår historie her.

Verdigrunnlag:

Mot

Mot betyr for Vesterålskraft å tørre å ta beslutninger, gå nye veier,
stayerevne, takhøyde, tørre å ta diskusjoner og konflikter, tørre å være
annerledes, meningers mot, ingen beslutning er hogd i stein,
trygghet og klima til å tørre å ta beslutninger.

Tydelighet

Tydelighet skal for Vesterålskraft bety å ha klare mål, klart ansvar og
fullmakt, kommunikasjon innad og utad, vi står for det vi
sier, et klart og tydelig budskap, ansvar for å si ifra.

Likeverd

Med Likeverd skal det i Vesterålskraft legges til grunn at alle skal
behandles med respekt i alle ledd av organisasjonen samt våre
kunder og samarbeidsparter, respekt for andres arbeidsoppgaver og
gjøremål, felles spilleregler for alle.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies